סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4628

7
186
54
16
5
92
7
5
83
21
8
6
21
8
35
68
715
3