סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4630

481
5
53
1
5
8
2
5
9
61
29
45
9
7
2
8
2
2
43
9
467