סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4631

41
72
68
94
7
8
67
23
1
6
42
15
1
8
72
27
46
51