סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4632

67
24
5
2
36
4
7
8
7
41
14
46
8
5
4
3
91
2
4
65
39