סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4633

1
7
4
7
9
8
4
63
9
45
1
7
9
2
6
7
93
6
49
5
9
1
2
3
6
9