סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4635

14
39
27
9
75
8
7
9
5
9
679
2
3
6
8
2
48
7
73
29
64