סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4636

5
2
1
16
79
4
1
67
25
3
8
9
8
32
13
4
8
83
92
6
2
3