סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4637

1
9
73
6
2
68
2
47
3
75
39
84
2
48
7
51
1
9
28
9
6