סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4638

2
1
64
16
37
7
18
95
2
3
2
4
37
36
8
45
27
21
8
6