סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4639

9
2
4
76
25
5
3
6
89
7
51
52
8
34
3
9
1
65
43
2
5
3