סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4640

2
93
6
3
6
512
2
8
5
82
8
2
91
8
6
7
723
8
4
9
14
3