סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4641

24
76
83
52
91
3
56
7
1
6
7
83
9
61
37
94
47
28