סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4642

84
31
7
2
51
9
8
4
9
27
98
41
9
7
3
7
89
5
5
42
61