סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4643

17
58
9
8
2
6
3
2
5
8
97
18
23
6
4
7
9
3
7
9
3
69
18