סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4644

5
1
3
3
7
13
9
45
823
1
2
8
8
961
38
2
47
4
1
5
6
9