סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4645

4
3
6
7
6
3
31
4
5
9
7
2
8
96
3
6
8
9
2
5
98
3
7
6
1
4
7