סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4646

9
18
6
6
7
2
6
3
86
27
92
54
75
69
7
9
4
5
8
2
37
6