סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4647

41
5
7
8
43
7
29
9
2
63
7
2
12
9
5
84
9
76
3
8
2
68