סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4648

7
91
46
7
41
39
16
5
2
64
1
3
74
85
63
2
76
58
8