סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4649

5
2
8
2
9
9
46
5
398
2
69
81
2
164
5
72
3
3
5
1
7
4