סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4650

1
56
1
43
5
96
81
2
91
1
4
65
7
17
65
8
82
5
54
3