סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4653

9
1
7
76
4
13
5
7
38
24
1
6
24
67
1
9
43
5
21
2
1
4