סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4654

7
95
23
5
3
7
9
2
49
1
7
7
4
6
4
81
6
8
2
4
6
65
12
7