סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4655

9
7
28
3
5
91
4
96
3
62
9
6
95
5
92
4
24
3
1
19
8
6