סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4656

59
4
6
2
8
18
4
9
2
9
8
8
461
5
5
2
4
8
3
24
6
4
3
3
65