סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4657

4
8
5
4
84
153
79
5
8
53
8
69
4
3
67
591
24
3
7
1
3