סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4658

931
5
8
3
73
2
16
72
5
41
7
38
25
4
19
3
8
1
597