סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4659

2
6
3
67
32
4
1
4
8
1
6
27
9
82
3
6
5
9
7
1
42
93
3
6
2