סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4660

26
85
47
5
5
4
23
7
5
5
16
8
7
9
14
9
7
5
91
53
42