סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4661

59
4
68
4
5
21
63
7
2
4
4
6
5
1
8
28
41
3
6
72
4
69