סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4662

9
28
9
76
39
2
75
13
9
4
5
1
9
47
25
4
32
79
3
84
8