סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4664

7
38
5
42
8
3
9
1
7
5
8
9
48
6
2
3
9
7
1
6
9
87
4
75
3