סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4665

5
9
7
2
6
26
1
7
6
24
9
1
86
4
4
39
8
7
3
26
8
2
7
2
9