סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4667

3
4
27
1
56
19
28
2
6
21
94
4
9
42
59
68
1
34
2
1