סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4673

8
96
4
1
2
5
43
9
8
9
63
1
8
94
7
2
8
45
1
4
2
8
91
2