סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4674

5
9
38
4
3
5
39
64
25
6
9
2
5
7
16
13
58
2
5
4
64
3
1