סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4675

8
29
67
6
7
1
3
4
1
52
6
25
1
52
6
4
1
4
7
2
92
63
1