סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4676

86
4
9
1
3
76
4
35
68
8
461
5
59
87
1
17
6
5
9
7
28