סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4677

87
3
4
27
85
4
6
23
69
4
7
3
43
27
1
5
78
14
3
2
74