סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4679

17
5
9
36
27
9
81
58
6
2
4
2
17
15
9
74
36
9
2
71