סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4680

24
7
1
7
26
8
5
9
7
3
9
7
2
6
5
3
4
5
6
4
4
19
7
1
2
38