סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4681

8
6
5
72
4
9
9
86
3
46
25
61
27
8
23
7
1
3
57
8
9
1