סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4682

1
5
3
63
4
5
63
9
4
13
37
4
51
27
3
6
49
7
5
68
5
7
9