סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4683

5
87
8
9
1
4
1
78
94
73
1
3
95
84
67
8
5
2
3
1
52
8