סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4684

2
3
4
6
72
1
9
1
3
5
3
4
2
86
3
3
5
2
7
8
3
5
26
4
2
7
8