סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4685

42
5
27
8
82
6
5
51
2
3
97
7
6
21
4
5
76
9
24
5
75