סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4686

7
2
4
3
74
8
2
35
7
98
6
8
9
2
14
5
72
3
2
58
9
8
6
5