סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4687

91
8
7
28
49
2
9
62
9
47
13
6
95
2
3
47
65
9
1
26