סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4688

21
7
46
1
64
3
46
95
13
7
26
98
41
5
81
2
61
7
48