סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4689

4
71
6
8
68
91
3
4
5
17
9
3
56
7
9
7
86
19
4
1
27
3